Podturen (mađ.: Bottornya, prek.: Pottüren, ili Pottören) je općina u Međimurskoj županiji, Hrvatska. konstituirana 1993 na 3,142 hektara u kojoj po popisu iz 2001 živi 4,392 stanovnika.

Općina je povezana prometnicama prema Čakovcu, prema Murskom Središću i prema Dekanovcu. Podturen je u razvitku, i planira se granični prijelaz prema Mađarskoj te gradnja mosta preko rijeke Mure u Podturnu kojem bi bila osigurana bolja povezanost Međimurja i Mađarske.

Podturen je nekad bio povezan cestovno sa Mađarskom (Podturen – Kerkaszentkirály). U vrijeme dok je Mura tekla drugačijim tokom, tu je bio 1843.god sagrađen i most koji je cestovno povezivao dvije države.

Turnišće, Turnischa, Tornitz, Sub Thuren, Bottornya su bili stari nazivi za današnji Podturen, a kao trgovište i gradsko naselje se spominje od 1688. godine. U Podturnu je 1698. godine živjelo 40 kuće gospodarstva. Na Međimurskom vlastelinstvu od 1638 do 1688 je bilo potpisano 6 gradskih naselja među kojima je bio i Podturen.

Podturen pripada među starija mjesta u Hrvatskoj, jer se spominje već 1300. god. te 1688. dobiva ime Turnišće, te se godine i spominju dva mlina na rijeci Muri, dok ga 1887. Mađari preimenuju u Bottornya, a mjesto postaje za njih strateški važno. Ovuda je prolazila cesta prema sjevernom Međimurju, Čakovcu, Murskom Središću i ostalim mjestima. U vrijeme mađarske okupacije stanovništvo je Podturna raslo. 1901. god. u Podturnu je započela s radom državna pučka škola na mađarskom jeziku. Nakon vojnih akcija 1848 i 1918., Podturen je bio priključen Hrvatskoj. Mjesto je više puta mijenjalo države, nalazilo se dugo pod mađarskom vlašću pa opet pod hrvatskom itd., dok je 1941. Međimurje opet došlo pod vlast Mađara i pripalo mađarskoj županiji Zala. Nakon oslobođenja 1945., Podturen ponovno dobija svoje Hrvatsko ime i postaje sastavnim dijelom Hrvatske. Te je godine u Podturnu uništena cesta te most preko rijeke Mure prema Mađarskoj, koja do danas nisu obnovljena.

Događanja

Crkva Sv. Martina

Župna crkva Sv. Martina je jednobrodna barokizirana gotička građevina sa sakristijom uz južnu stranu gotičkog svetišta i zvonikom uz zapadno pročelje. Poligonalno gotičko svetište izvana podupiru četiri stupnjevana kontrafora. Na jednom od njih naslikane su, jedna povrh druge, dvije sunčane ure. Tri velika jednostavna gotička prozora unose mnogo svjetla u svetište osvođeno gotičkim križnim svodom. Barokno osvođena lađa crkve s pjevalištem na tri luka i dvije oble kolumne, zajedno sa sakristijom i zvonikom, prigrađeni su gotičkom svetištu koncem 18. stoljeća, točnije 1793. godine.

Najzanimljiviji dio crkvene arhitekture u Podturnu je gotički osvođeni sanktuarij, osvođen križnim svodom što ga nosi deset oblih polustupića s konzolama koje se doimaju kao kapitelići. Svod sapinju tri zaglavna kamena s reljefnim peteročlanim ružama. Šest konzola ima biljne motive, a četiri poprsja anđela. U svetištu, na strani Evanđelja, nalazi se monumentalna gotička kustodija visoka 6 i pol metara. U doba reformacije pretvorena je u kalvinističku crkvu.

Kulturna europska cesta

Szombathely (Mađarska) kandidirao je projekt prema fondu Europske unije koji je dobio zeleno svjetlo što znači da će započeti uspostava kulturne europske ceste Szombathely-Podturen-sv.Martin na Muri. Cesta će biti nazvana „Putevi sv. Martina“ jer se u svim tim mjestima štuje sv. Martin koji je zaštitnik mnogih župa.