Kotoriba je smještena na samom JI Međimurja.Susjedna mjesta jesu Donji Vidovec i Donja Dubrava. Uz ostalo graniči i s Republikom Mađarskom. Smještena je uz rijeku Muru, u blizinu zaštićenog područja Veliki Pažut.

Po posljednjem popisu stanovništva iz 2001. godine, općina Kotoriba imala je 3.333 stanovnika, raspoređenih u jednom naselju – Kotoribi. Kotoriba ima izgrađenu gotovu svu potrebnu komunalnu infrastrukturu (struja,voda, telefoni, plin), te djelomično izgrađenu kanalizaciju.

Danas je Kotoriba, nedvojbeno, industrijsko središte krajnjeg istoka Međimurske Županije, granični prijelaz na međunarodnoj pruzi, pa je tu smještena carinarnica, granična veterinarska inspekcija te nekoliko špedicija. Kotoriba je udaljena oko 40 kilometara od grada Čakovca županijskog središta i najudaljenije je mjesto od županijskog središta u Međimurskoj županiji.

Mjesto Kotoriba u povijesti se spominje u 16. stoljeću kao utvrda Zrinskih za obranu od Turaka. Razvoju mjesta najviše je doprinjela izgradnja željezničke pruge, koju je Kotoriba kao prvo mjesto u Hrvatskoj dobila 24. travnja 1860. godine.

Kotoriba je jedno od najvažnijih mjesta u Međimurju:1771. ima već preko tisuću stanovnika, a sto godina potom 2633! Spominje se najviše za Zrinskih da bi se obranili od najezde Turaka s druge strane Mure, podigli su tvrđavicu Kotori.

Događanja

Crkve Sedam Žalosti Blažene Djevice Marije i Svetog Križa.

Među najveće i najljepše građevine, gotovo svakog našeg mjesta, ponosno stoji crkva, starijeg ili novijeg datuma.
Svojim vitkim i visokim tornjevima, koji se u međimurskoj ravnici na daleko primjećuju, upozoravaju nas na daleku prošlost našeg marljivog čovjeka.

Bez tehnike i mehanizacije marljivim svojim rukama stekao je i napravio ono čemu se danas možemo samo diviti.
Povijest nam jasno dokazuje da je međimurski čovjek bio uvijek jako vezan uz svoju crkvu.

Mogao je biti i nepismen, ali svojim jednostavnim srcem i širinom svoje plemenite duše učio je u toj crkvi kako se ulazi u međuljudske odnose, kako se oprašta i ljubi, te kako mora biti pošten i karakteran.
U njoj je istočio teške i patničke suze, doživljavao najveće radosti i uvijek novom nadom odlazio u svoje životne pothvate.

S crkvom se naš čovjek rađao i umirao. U dugoj dvijetisućgodišnjoj povijesti kršćanstva, u trinaeststoljetnoj povijesti Hrvata katolika, već nešto više od dvijesto godina stoji i naša župna crkva, na dugo i široko najveća i najljepša.

Kotoriba – prva željeznička postaja u Hrvatskoj

Samo trideset pet godina nakon otvaranja željezničkog prometa na lokomotivsku vuču na svijetu u Engleskoj godine 1825. Kotoriba je kao prvo mjesto u Hrvatskoj dobila željezničku prugu 24. travnja 1860.

Pruga je povezivala Veliku Kanižu u Mađarskoj s Pragerskim u Sloveniji, a kroz Hrvatsku je od Kotoribe, preko Čakovca do Macina prolazila u dužini od 41 km.

U Austriji je prva željeznička pruga otvorena 6. siječnja 1837. između Beča i Wagrama, a u Mađarskoj 1846. na potezu Pešta-Solnok i Požun-Trnava.

Do godine 1848. u Austriji je bilo izgrađeno 1.276 km pruga, u Mađarskoj samo 395 km, a u Hrvatskoj nijedan metar pruge. Sve to pokazuje veliki raskorak u gospodarstvenu razvoju između Austrije, Mađarske i Hrvatske, pri čemu je najviše bila zapostavljena Hrvatska.