Općina Dekanovec najmanja je općina u Međimurju i broji samo 832 stanovnika. Smješten je na prometnicama prema susjednim općinama: Podturnu, Domašincu i prema Belici.

Na području općine Dekanovec djeluje 8 poduzetnika sa 69 zaposlenih, te 10 obrtnika. Općina Dekanovec dobila je status područja od posebne državne skrbi treće skupine, radi negativnih demografskih i gospodarskih kretanja područja uz državnu granicu.

Poznate osobe
• Florijan Andrašec, hrv. pjesnik i kantor
• Franjo Jesenović, hrv. svećenik i crkveni glazbenik
• Svetislav Stjepan Krnjak, franjevac i povjesničar

Krajem 19. i početkom 20. stoljeća u Međimurju se događa proces kontinuiranog bilježenja narodnih pjesama i drugih tradicijskih izričaja. U tom je procesu jednu od najznačajnijih uloga odigrao Florijan Andrašec čija se 130-ta obljetnica rođenja navršava ovih dana

Gastronomija

Događanja

Crkva Svih Svetih

U Dekanovcu je prvotno postojala stara drvena kapelica, a današnja crkva nastaje 1768.g. Izgrađena je na blagom uzvišenju u središtu naselja, kao jednobrodna građevina s pročelnim zvonikom. Drugi veliki građevinski zahvat dogodio se tijekom druge polovice 19. st., kada je dio lađe probijen, te crkva dobiva obostrano niske bočne lađe, čime postaje trobrodna.Unutrašnjost crkve, unatoč ovim dogradnjama, odaje kasnobarokni karakter. Unutar crkvenog dvorišta stoji kameno raspelo na prizmatičnom postamentu, podignuto oko 1877. g.